Om föreningen

Verksamhet

  • Ålands aktiesparare r.f. är en obunden intresseorganisation för fysiska personer, som är intresserade av aktiesparande.
  • Föreningen bildades den 25 april 1991 på Hotell Adlon i Mariehamn.
  •  Vi är över 250 medlemmar. Föreningens syfte är att driva och bevaka medlemmarnas allmänna och gemensamma intressen i frågor, som berör aktiesparande och -handel utan att eftersträva omedelbar ekonomisk nytta för sina medlemmar.
  • Föreningen drivs inte i vinstsyfte men däremot är avsikten att öka medlemmarnas kunskaper om aktiemarknaderna och därigenom indirekt få en bättre avkastning på sina aktieplaceringar.
  • Vi arrangerar regelbundet seminarier med inbjudna gästföreläsare; mäklare, placerings- och skatteexperter, osv. Dessutom gör vi regelbundet studiebesök hos intressanta åländska företag.
  • Vi bevakar medlemmarnas intressen på de lokala aktiebolagens bolagsstämmor.