Vårutflykt 30 maj 2022

Vårutflykt till Amalias Limonadfabrik måndagen den 30 maj kl 18.30!
Adressen är Lemlandsvägen 1825 (ca en km före Lumparsund på höger sida vägen)
Program:
* VD Tony Asumaa presenterar verksamheterna i företagsgruppen och berättar om Amalias kapitalanskaffning via emittering av aktier till över 400 aktieägare.
* Fabriksguidning och gratis smakprov.
* Föreningen bjuder på kaffé med fikabröd.
Vi uppmuntrar till samåkning. Meddela om du vill åka med någon och i så fall varifrån när du anmäler dig. Bjud gärna med en vän som kan vara intresserad av att bli medlem.

Vi behöver din/er anmälan senast torsdagen den 26 maj. Meddela också eventuella allergier. Anmäl till info@aktiespararna.ax eller tel 0457 0721 073.