Höstmöte 23.11.2023

Höstmötet hålls torsdagen den 23.11.2023 kl. 18:30 i Auditoriet på Ålands Sjöfartsmuseum. Utöver det stadgeenliga höstmötet kommer vi att få en aktuell presentation av ledningen för Viking Line. Anmälning till info@aktiespararna.ax.

Välkomna!