Aktieplacerarkurs 15 oktober 2022

Aktieplacerarkurs III – när du vill ha mera! med Svenne Holmström lördagen den 15 oktober kl 9.15-13.45 på Hotell Cikada.

Det här är en helt ny helhet som aldrig presenterats förut på svenska! Det bärande temat är att hitta nya möjligheter och höja sin avkastningsförväntning som aktieplacerare. Länk till all nödvändig info om kursen och anmälningsformulär:  https://ghostinvestor.fi/sv/tuote/aktie3-aland/