Vårmöte 22 mars 2022

Vårmöte tisdag 22 mars kl 18.30 på Hotell- och restaurangskolan!

Jonas Sundborg, VD på både Mariehamns och Ålands Telefon samt styrelseordförande i Ålcom, inleder med att prata om deras planer på en ny telekom- och IKT-koncern på Åland.

Efter fikapausen får vi en aktiemarknadsanalys av Mikael Granskog på Nordea och kvällen avslutas med vårmötets stadgeenliga ärenden.

Ta gärna med en vän som kan vara intresserad av att bli medlem. Man kan bli medlem på plats. Anmäl dig/er senast måndagen den 21mars till info@aktiespararna.ax eller 0457 0721 073