Vårmöte, nytt datum: 12 april

I vår kalender för våren, som vi har skickat ut tidigare, hade vi 5 april som preliminärt datum för vårmötet. Eftersom Ålandsbanken har bolagsstämma den 5 april så har styrelsen beslutat att vi istället håller
Vårmöte torsdagen den 12 april kl 18.30.

Mötet kommer hållas på Wiklöf Holding Arena där bland annat IFK Mariehamn Ab kommer att berätta om deras ekonomi, strategi och visioner.

I maj kommer vi även hålla en vårutflykt, styrelsen återkommer med närmare detaljer om datum och program.

Vi vill även tacka alla som deltog i kryssningen i februari, vilket bidrog till att den blev mycket uppskattad och lyckad!

Styrelsen