Styrelsen

Ordförande: Erica Sjöström
Viceordförande: Mikael Staffas
Styrelsemedlemmar:
Viking Sundblom
Sandra Törnroth
Ralf Hellman
Elias Lindström

Ersättare:
Rolf Landström
Michelle Grönlund